Om siden Historik Publikationer Kontakt

Om siden

Denne side er blevet til for at oplyse omkring Ballerups Kommunes ændringer af den 40 år gamle gang- og cykelsti, som løber langs med Hold-An Vej fra Bueparken til Vestbuen.

Ændringen er sket udenom borgernes og beboernes samtykke, men det kommer under forløbet langsomt frem at det vil påvirke alle i området og ikke kun naboer til stien.

Buekvarteret i Ballerup omfatter følgende veje:

  • Vinterbuen
  • Vårbuen
  • Sommerbuen
  • Høstbuen
  • Bueparken.

Kommunen har igennem 2 år forsøgt at udbedre et problem med løse SF-sten på 200 meter gang- og cykelsti. Men for at slå to fluer med et smæk har man valgt at udskifte 900 meter sten til asfalt fordi man ønsker at indgå i netværket af supercykelstier.
Center for Miljø og teknik i Ballerup Kommune har dog valgt at se bort fra retningslinjerne for supercykelstier og ikke udformet stien korrekt.
En supercykelsti kræver en bredde på 4 meter, hvis der er blandet trafik i form af fodgængere og den må ikke gå igennem et boligområde. Dette kan enhver læse på supercykelstier.dk - Men stien er kun 3,3 meter bred, hvilket kun vil give fodgængere 80 cm plads at gå på.

Man har ikke undersøgt bærelaget under de 40 år gamle sten og det er ikke muligt at lægge asfalt på stien. Så der laves en hovsa løsning der hæver stien med 35 cm.
Nu har man en mur af asfalt som spærrer alt vandet inde ved et skybrud og kan resultere i massive regninger hos de tilstødende grundejere.

Men hele området vil komme til at mærke ændringerne for det bliver for fremtiden ikke lovligt at færdes i begge retninger på stien. En 40 år gammel skolevej er nu blevet lavet om til en envejs højhastighedscykelsti. Ledende medarbejdere i Center for Miljø og teknik hos Ballerup Kommune siger at skolebørnene kan trække cyklen til skole og køre hjem. Citat: "Det er en politisk beslutning."


Billedet ovenfor viser tydeligt at stien med sine 35 cm rejser sig som en mur i området.
Samme mur vil lede mange kubikmeter regnvand ind i grundejernes huse og kældre ved skybrud.

Informationen på denne side er lavet i en samarbejdsgruppe af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen.