Om siden Historik Publikationer Kontakt

Historik

Her beskrives historikken for projektet med diverse referater fra møder med Ballerup Kommune.

 

23. okt. 2015

Kommunen var ude og tage prøver af jorden under den sydlige del af Hovsa-stien.
Prøverne skal bruges i forbindelse med fjernelse af jorden, når stien skal sænkes.

 
22. okt. 2015 kl. 16:30 Grundejerne på den sydlige del af Hovsa-stien holdt møde på stien med projektansvarlig fra Ballerup Kommune. Formålet var at finde den korrekte fremtidige højde på stien og informere omkring det kommende arbejde.
 
5. okt. 2015 Arbejdet på Hold-An Vej er nu startet op. Første arbejde består i etablere perron til busstoppestederne. Herefter skal højre vognbane i begge retninger nedlægges og i stedet etableres Supercykelsti.
 
21. sep. 2015

Kommunen afholder informationsmøde på Tapeten. Mødet fortæller om ændringer til cykelstien langs med Hold-An Vej og om hastighedsnedsættende foranstaltninger på Maglepark vejen.
Præsentationen kan ses på dette link: informationsmoede_ballerup_syd_d_21_sep_2015.pdf

 
21. mar. 2015 De orange trafikkegler er blevet fjernet fra stien, hvor der er risiko for at cyklister kan falde 35 cm ned.
 
24. mar. 2015 kl. 8:30 Rambøll Group A/S er ude og måle op ved krydsene i forbindelse med nye trafiklys og ensretning af cykelstien
 
19. mar. 2015 Blev kontaktet via mail omkring et uheld på hovsa-stien. En pige skulle være kommet alvorligt til skade på cykel, en dag hvor det har været isglat.
 
16. mar. 2015 kl. 17:00 Møder to cykel motionister som holder for rødt ude på selve Hold-An Vej. Jeg spørger om hvorfor de ikke benytter den nye cykelsti. De svarer at den er farlig for cykelryttere, da der er mange tilstødende stier.
 
2. mar. 2015 kl. 8:00

Stien er spejlblank af islag og Kommunen har ikke været ude og salte. Flere cyklister må stå af og trække. Selv fodgængere har problemer med at stå fast.
På de tilstødende stier er SF-stenene tørre og uden is.

 
17. feb. 2015 Kommunen har nu været ude og fylde jord i siderne af stien på stykket fra krydset ved centret og ned til legepladsen. Det var ellers noget af den strækning, hvor der var foreslået at anlægge dræn.
 
14. jan. 2015 kl. 18:00 Asfaltstien er farlig at færdes på, dagens sne er tøet og frosset til is på asfalten.
Stierne med SF-sten i resten af kvarteret er ikke glat, da smeltevandet har nået at løbe væk.
Kommunens køretøjer er senere ude og salte på stien.
 
14. jan. 2015 kl. 8:30

Kommunen har arbejdere fra Yeti Aps ude og smide jord på stiens sider, så der kan gøres klar til at blive sået græs.
Det er mig en gåde at de fortsætter deres arbejde, da det er blevet lovet at stien skal pilles op.

 
13. jan. 2015

Ballerup Bladet uge 3, 2015 udkommer. Redaktionen har valgt at kontakte Formand i Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann (A) for en kommentar til problemet omkring cykelstien langs med Hold-An Vej og villakvarteret Bueparken og Vårbuen.
http://ballerupbladet.dk/node/14268

 
12. jan. 2015 kl. 12:00

De 3 forslag til supercykelsti, som samarbejdsgruppen af grundejere har været sammen om at foreslå, bliver afleveret til Ballerup Kommune hos Lars Algreen og Søren Krøigaard.
Ballerup Bladet har også modtaget en kopi.
Forslaget kan læses under menupunktet publikationer.

   
10. jan. 2015

De første foldere af "Hvorfor dine børn ikke mere må cykle til skole?" deles ud i Høstbuen og Sommerbuen. De andre områder følger den næste dag, når stormen Egon har lagt sig.
Med i folderne er der en blanket til at støtte op om vores sag.
En kopi er ligeledes sendt til Ballerup Blader.
Folder og blanket kan ses under menupunktet publikationer.

   
7. jan. 2015 kl. 8:00

Kommunens entreprenører går i gang med at smide stabilgrus i hjørnerne på de midlertidige ramper.
Arbejdet udføres for at sikre at ramperne ikke bliver ødelagt i vintervejret, når kommunens maskiner skal salte og feje sne.

Kommunen begynder også at lægge jord i kanten af den nordlige del af stien. Boris Dreyer protesterer til Lars Algreen og får oplyst at den nordlige del af stien er i orden og gøres færdig.
Efter at jorden er kommet på er det tydeligt at flere grundejere i Bueparken vil modtage mudder fra stien ved næste skybrud.

   
30. dec. 2014 Ballerup Bladet uge 53, 2014 udkommer med artikel på forsiden og hele side 2, som følger op på problemet. http://ballerupbladet.dk/node/14046
   
25. dec. 2014 Kommunen er ude og rydde sne på stierne. Fejemaskinen er ved at vælte ned i villahaverne, da den midlertidige sti ved Vårbuen 74 er ikke bygget til at kunne bære vægten.
   
17. dec. 2014

Der indgives officiel klage imod at fjerne beplantningen ud til Hold-An Vej, som det ellers var blevet meddelt på mødet den. 15 dec.i kommunen. Ifølge "Partiel byplansvedtægt nr. 26 fra 1972 §6 - stk. 1 c", må der ikke fjernes de 6 meters buskads, som er fra stien og ud til Hold-An Vej.
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1118372_APPROVED_1231416490879.pdf

   
15. dec. 2014 kl. 17:00

Beboerne på Vårbuen 20,22,24,52,54,56,70,72,74,80,82,84,86,88,90,92,94
Indkaldes pr. brev til møde på Ballerup Kommunen omkring problemet med vandet.
Fra Kommunen deltog Katrine Bierberg Larsen og Lars Algreen i mødet.
Den ansvarlige for projektet er desværre stoppet med at arbejde for Ballerup Kommune og kunne derfor ikke deltage.
Det blev oplyst at mødet ville blive optaget af Katrine på hendes iPhone, da det ellers ikke var muligt at tage referat - der var ingen som havde indsigelser imod dette.
Fremmødet af grundejere talte ca. 16 personer.

Det blev lagt op til at mødet skulle omhandle et forslag fra Kommunen om at nedgrave dræn langs med stien og faskiner ved hver sti-tilslutning. Kommunen fortalte ligeledes at de gerne ville lytte til mulige forslag fra grundejernes side.

Kommunen startede med at undskylde omkring forløbet og fortælle at de var den mest travle afdeling i kommunen og at der sker fejl.
Det bliver også nævnt at stien ikke var blandt de 5 strækninger udpeget til supercykelstier, men at den var kommet med som en 6.strækning i 11. time af en lokalpolitiker.

Herefter gik det videre til at beskrive økonomien i projektet:

500.000 kr for at lave ekstra bærelag af grus.
500.000 kr for at ændre hældningen med ekstra asfalt
300.000 kr som forslag til at etablere dræn og regnvandsfaskiner langs med stien.

Man ville kunne gå i gang den efterfølgende uge med at lave dræn og faskiner, hvis grundejerne ville godkende forslaget, ellers skulle det ligge stille vinteren over.

Boris Dreyer spurgte om de havde beregnet størrelsen på de faskiner, som skulle anlægges i de tilstødende stier. Lars Algren sagde at de ikke havde beregnet noget på projektet, men at entreprenøren havde nævnt at det ville svare til afvanding af et areal på ca. 250-300 kvm.

Ud fra dette tal beregnede Boris Dreyer størrelsen på de faskiner, som der var nødvendige ved almindelige skydbrud på 60 mm og 7 års skybrud på 100 mm.
Faskinerne skulle have en størrelse på mellem 15-18 kubikmeter (campingvogn størrelse) for at klare 60 mm regn og 25-30 kubikmeter ved 100 mm.
Det kunne Lars Algreen ikke bekræfte, da Kommunen ikke havde regnet på det.

Forslaget fra Kommunen omkring faskiner blev nedstemt med 100% enighed.

Der var kun et forslag fra grundejerne og det gik ud på at føre stiens højde tilbage til det oprindelige niveau. Men det var Kommunen ikke lydhør overfor.
Kommunen gjorde derimod opmærksom på at det er borgernes egen pligt at klimasikre deres hjem og at kommunen ikke er ansvarlig for en oversvømmelse, grundet en ændring på stien.

Der bliver spurgt til bredden af cykelstien og modkørende cyklister. Det bliver kort nævnt fra Kommunen at man ikke vil kunne cykle i begge retninger på stien. Det vil være nødvendigt at overholde gældende love når man etablere en ny sti og den er i dette tilfælge ikke brev nok til at man vil kunne køre i begge retninger. Lars Algreen nævner at skolebørn kan trække til skole og køre tilbage. - "Det er en politisk beslutning"
Men cykelstien var ikke på programmet for mødet og derfor prøver han at lukke diskussionen omkring cykling på stien. Det tyder på at man i tavshed havde tænkt sig at lave cykelstien ensrettet og ikke oplyse det til borgerne. Han gentager: "Det er en politisk beslutning, det skal vi ikke tale om nu".

Det bliver nævnt at stien er blevet væsentligt mørkere efter at den sorte asfalt er lagt på.
Katrine fra Ballerup Kommune siger at der skulle være indlagt lyse sten i asfalten, mdn at der ved en fejl er blevet lagt en forkert asfalt på. Kommunen undersøger stadig dette.

Lars Algreen forklarer at stien vil blive mere oplyst og mere tryg, når de er færdige med at fjerne buskene ud imod Hold-An Vej, da de alligevel ikke dæmper støjen betydeligt.
Alle grundejerne opponerer og er imod denne beslutning, men der blevet nævnt at det ikke kan være anderledes.

Mødet slutter og grundejerne føler at der ikke er blevet lyttet til dem.

   
10. dec 2014

Jesper Würtzen skriver et brev til Boris Dreyer omkring supercykelstien og belægningen.

Det fortælles at stenene er blevet etableret for mange år siden og at det må forventes at de inden for overskuelig fremtid stod til udskiftning.

Kommunen har valgt ikke at gå på kompromis med SF-sten på cykelstien, selvom andre kommuner som Rødovre har flere km. supercykelsti med SF-sten.

   
9. dec. 2014

Ballerup Bladet uge 50, 2014 udkommer med forside artikel og hele side 2, der omhandler cykelstien.
http://ballerupbladet.dk/node/13476

   
5. dec. 2014

Kommunen kommer med deres officielle udmelding omkring stien og mener ikke at der vil være problemer med vandet efter at hældningen er ændret.

Det er planen at man til foråret vil tage problemet op med entreprenøren og indtil da lave midlertidige ramper til de tilstøende stier.

   
27. nov. 2014

Fra morgenstunden melder Boris Dreyer og Henrik Jessen at det er en dårlig idé at overveje at lægge mere asfalt på stien.

Henrik Jessen og Boris Dreyer insisterer på et møde om aftenen med en ledende medarbejder fra Center for Miljø og teknik. Det lykkedes for parterne hos kommunen at findes plads til mødet i deres kalender.

På mødet forklares det fra Ballerup Kommune at vandet ikke bliver noget problem og at man bare skal lægge lidt mere asfalt på for at ændre hældningen. Kommunen fortæller at det nok vil blive foretaget dagen efter.

Henrik Jessen og Boris Dreyer mener at det er en for hurtig og forkert beslutning, Som vil ende i en løsning som spilder borgernes penge.

Samme aften bliver der arbejdet til kl. 22 på stien og lagt 10-12 cm ekstra asfalt på til en værdi af 500.000 kr.

   
26. nov. 2014 kl. 10.00

Center for Miljø og teknik skriver om formiddagen tilbage at de har folk ude og kigge på projektet og at de vil give en grundig tilbagemelding.

Der bliver skrevet tilbage at kommunens folk har opdaget problemet med vandet og at de vil lægge mere asfalt på, så vandet vil løbe i en anden retning.

Henrik Jessen og Boris Dreyer ønsker at få sat pålægning af ekstra asfalt i bero, da dette vil udgøre en ekstra udgift uden at løse problemet. Der ønskes et møde med Ballerup Kommune den næste dag.

Jesper Würtzen skriver tilbage at han har talt med Center for Miljø og Teknik om en mulig løsning og ønsker meget gerne at holde et møde. Ingen i Kommunen er dog ledige til at kunne holde et møde torsdag aften.

Ballerup Bladet bliver kontaktet omkring situationen.

   
25. nov. 2014 kl. 7:50

Der klages til borgmester Jesper Würtzen og endnu en gang til Center for Miljø og teknik hos Ballerup Kommune. Der gøres opmærksom på at det er vigtigt at arbejdet bliver stoppet, inden at der bliver lagt asfalt på. Da denne udgift ikke bør påføres Ballerups borgere. Budskabet er underbygget af diverse udregninger, som tydeligt viser problemet. Der bliver foreslået et møde torsdag eftermiddag, som er 2 dage senere.

Kommunen ignorere henvendelserne og lægger asfalt på.

   
24. nov 2014 kl. 19:00 Den første folder "Se hvad ændringen af cykelsti langs Hold-an Vej vil betyde for dig."
Deles ud til alle de berørte villaejere, som har grunde der støder op til cykelstien ved Hold-An Vej.
Meningen med denne folder er at få gjort folk opmærksomme på problemerne omkring stien.
Folder 1 kan findes under menupunktet Publikationer.
   
24. nov 2014 kl. 10:40

Der bliver om formiddagen afleveret en officiel klage fra Boris Dreyer til Center for Miljø og Teknik omkring fejlen med højden af gruset på stien. Det er tydeligt at stien vil sende store vandmængder ind på de berørte villaejeres grunde og pålægning af asfalt bør udsættes til at der er foretaget undersøgelser.

   
13. nov 2014 Entreprenøren opdager at der ikke er noget bærelag under stenene og man rådgiver Ballerup Kommune til en hovsa løsning, hvor der lægges 27 cm ekstra grus på stien. Dette koster borgerne 500.000 kr uden at man har overvejet at lave de nødvendige undersøgelser af underlaget.
   
10. nov 2014 kl. 8:00

Arbejdet med at pille SF-stene op begynder ved Vestbuen. Man har ikke forud for arbejdets begyndelse, undersøgt underlaget under de 40 år gamle SF-sten.

   
7. nov. 2014

Der bliver opsat afspæringer på cykelstien langs med Hold-An Vej.
Ingen af grundejerne har fået nogen form for besked fra Ballerup Kommune omkring arbejdet.