Om siden Historik Publikationer Kontakt

Publikationer

 

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd

Informationsmøde mandag d. 21. september 2015 – Tapeten

 

 

 

Folder 1 "Se hvad ændringen af cykelsti langs Hold-an Vej vil betyde for dig."

Den første folder som oplysning til de villaejere, hvis grunde støder op til stien

Er lavet før den første kontakt med kommunen.

 

 

 

Folder 2 "Hvorfor dine børn ikke må cykle mere til skole"

Folder omdelt til alle grundejere i Birkegaarden.

Beskriver hvordan færdsel på cykelstien vil blive omlagt til ensrettet. Den fortæller også hvordan man undlader at lave de nødvendige undersøgelser og bare kaster penge i en løsning der kan oversvømme de tilstødende haver.

 

 

 
Underskrift formular

Vi beder dig printe og udfylde formularen, hvis du ønsker at give din støtte eller mening til kende.

 

 

 

Grundejernes 3 forslag til supercykelti langs med Hold-An Vej

Forklarer hvorfor den nyanlagte sti ikke overholder retningslinjerne for en supercykelsti.
Den giver samtidig 3 forskellige bud på hvordan man kan løse problemet med stien.

Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere,
som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen.

 

 

 

 

Præsentation givet til mødet på Ballerup Kommune den 07-05-2015.

Her er billederne til den præsentation som Boris Dreyer har givet til mødet i Ballerup Kommune.
Præsentationen angiver fordel og ulemper ved asfalt kontra stenbelægning over en årrække på 40 år.

 

 

 

 
Ballerup Bladet uge 50, 2014

Første artikel i Ballerup Bladet omkring problemet med vandet på stien.

 

 

 

Ballerup Bladet uge 53, 2014

Anden artken i Ballerup Bladet som beskriver Kommunens planer om ensretning af cykelstien

 

 

 
Ballerup Bladet uge 3, 2015

Ballerup Bladet vælger at kontakte Formand i Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann (A) for en kommentar til problemet omkring cykelstien langs med Hold-An Vej og villakvarteret Bueparken og Vårbuen

 

 

 

Ballerup Bladet uge 4, 2015

Artikel på side 6, der beskriver de 3 forslag som et samarbejdsudvalg har udarbejdet og sendt til Ballerup Kommune.

Der er også en kommentar fra Helle Tiedemann (A), som er positivt stemt for forslagene.

 

 

 

Forslag til Klimatilpasningsplan 2014

Tillæg til Ballerup Kommunes Kommunalplan 2013.
Indeholder Kommunens målsætning for at forhindre oversvømmelser af borgernes huse.
Anlægningen af cykelstien som tvinger vandet ind på grundene er gået stik imod målsætningen.

Retningslinjer punkt 5:
Ved ekstreme regnhændelser kan egnede veje og stier anvendes som skybrudsveje.

Retningslinier punkt 6:
Ved planlægning af nye, og ved renovering eller fortætning af eksisterende byområder, skal der tages forholdsregler, som mindsker sandsynligheden for oversvømmelse og risikoen for skadesvirkninger.

 

 

 

Supercykelsti Konceptforslag januar 2014 nr. 07 fra Projektsekretariatet

Supercykelsti projektets folder med retningslinjer til Kommunenerne.

Det er tydeligt at asfaltstien langs med bue-kvarteret med sine 3,3 meter i bredden ikke kan overholde kravene til supercykelsti.

På side 18+19 beskrives der tydeligt at fællesstier ikke anbefales i bebyggede områder og at bredden skal være minimum 4 meter.

Jeg synes ikke det er svær læsning, så måske har Ballerup Kommune slet ikke læst det?

 

 

 

Supercykelstier i hovedstadsområdet

Statens folder der omhandler krav og idéer bag supercykelsterne.

På side 20 står der eksempelvis:
"God adskillelse: Pendlercyklister og fodgængere bliver som udgangspunkt skilt via niveauskift,
kantsten eller rabat på alle Supercykelstier for at sikre optimal komfort og tryghed."

Men kommunens asfaltsti har ingen af de ovenstående krav til adskilelse og kan derfor ikke betragtes som en supercykelsti.

 

 

 

Partiel byplansvedtægt nr. 26

Ballerup Kommune ønsker at fjerne beplantningen imellem Hold-An Vej og den ny asfalterede cykelsti. Så alle fodgængere og skolebørn kan løbe direkte ud foran trafikken.

I henhold til Partien byplansvedtægt nr. 26 vedtaget i 1972 er dette ikke lovligt.